Välkommen

Centurion Bokföringsbyrå är en redovisningsbyrå som hjälper ert företag med administration och ekonomi.

Våra tjänster inkluderar bl.a. löpande bokföring, bokslut/deklarationer, hjälp med bolagsbildningar, avtal, ekonomistyrning och ekonomisk rådgivning. Vi inriktar oss på mindre bolag som enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag samt föreningar och privatpersoner.

Företaget har funnits sedan 1995 och vi har stor erfarenhet av småföretagande i Sverige.

Tjänster

Bokföring
De allra flesta av våra kunder är mindre företag som månadsvis skickar eller lämnar in sina underlag till oss. Vi konterar och sköter momsredovisning samt arbetsgivaravgifter och eventuella skatteinbetalningar.

Bokslut/Deklarationer
Vi gör som regel bokslut, årsredovisningar och deklarationer åt alla som behöver hjälp med den löpande bokföringen. Vi har också s.k. årskunder, som bara behöver hjälp med årsavsluten och företagsdeklarationen.

Bolagsbildning
Det finns olika typer av bolagsformer när man ska starta en verksamhet. Vi kan ge råd när det gäller vilken bolagsform som passar er bäst samt kan hjälpa till med registrering på bolagsverket och preliminär skattedeklaration, skatt och avgiftsanmälan samt momsregistrering.

Vi kan också hjälpa till med avveckling av företag.

Avtal
Vi hjälper till avtal vid försäljning och köp av företag mm. samt andra typer av avtal som t.ex. hyresavtal.

Ekonomistyrning
Om ett företag är i ekonomisk obalans kan det vara bra att få hjälp med ekonomistyrning. Vi går igenom ert företags ekonomi för att kunna ge råd hur man bl.a. kan kostnadseffektivisera för att få ekonomin i balans.

Vi kan även gå in som tillfällig ekonomichef och rådgivare samt fungera som sparringpartner.

Affärsutveckling
Vi analyserar ert företag för att se vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom ert verksamhetsområde och kan ge råd om evt. investeringar och finansiering.

Kontakt

cent_3

Centurion Bokföring AB
Stora Kulhult 1, 541 97 Lerdala

M 0705-58 81 47
E-post: info@centurionbokforing.se